สภากาแฟ อำเภอวังสมบูรณ์

สภากาแฟ อำเภอวังสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์