ประกาศเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคากันแดดหลังอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสิงโต หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หลังคาหลัง ศพด.

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ ๕ (บ้านซับสิงโต) หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีต ศพด.