S__24109119

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่2ประจำปี2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่2ประจำปี2563 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
2052020_๒๐๐๕๒๐_0003

กิจกรรมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปี2563

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ท้องถิ่นอำเภอวังสมบูรณ์ ปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานอสม. ทุกหมู่ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปี2563 โดยมีปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสุนัขบ้าและวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน อสม.ทุกหมู่บ้าน เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ภายใต้การควบคุมและดูแลโดยปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์และได้มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำหมันสุนัขและแมวให้แก่ปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป

IMG_7804

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 13 มิ.ย. พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2562

IMG_1230

การแข่งขันฬาต้านภัยยาเสพติดเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 11

โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ มีนาคม พ.ศ.2562

ณโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

IMG_8737

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดย นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ และ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร และ วาง พานพุ่มดอกไม้สีเหลือง ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัสระแก้ว

[000238]

โครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปี วันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ และ ชาวบ้านตำบลวังสมบูรณ์ร่วมสืบสารประเพณีออกกพรรษาทำบุญตักบาตรเทโวข้าวสารอาหารแห้งประจำปี ณ วัดเขาลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 

IMG_5837

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

โดย นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ และคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและวางพวงมาลาในวันดังกล่าว