IMG_7804

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 13 มิ.ย. พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2562

IMG_1230

การแข่งขันฬาต้านภัยยาเสพติดเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 11

โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ มีนาคม พ.ศ.2562

ณโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

IMG_8737

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดย นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ และ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร และ วาง พานพุ่มดอกไม้สีเหลือง ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัสระแก้ว

[000238]

โครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปี วันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ และ ชาวบ้านตำบลวังสมบูรณ์ร่วมสืบสารประเพณีออกกพรรษาทำบุญตักบาตรเทโวข้าวสารอาหารแห้งประจำปี ณ วัดเขาลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 

IMG_5837

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

โดย นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ และคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและวางพวงมาลาในวันดังกล่าว

IMG_5131

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 13 ตุลาคม 2561

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ วัดวังสมบูรณ์ และ ร่วมพิะีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

โครงการฝึกทักษะการลอยตัวเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์จัดทำโครงการฝึกทักษะการลอยตัวเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ เพื่อเข้ารับการประเมินผู้ก่อการดี การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำระดับเงิน