โครงการออกพรรษา ถวายพุทธบูชา ประจำปีงบประมาณ 2561

[vc_mybloquotes type_list=”iconic-quote” custom_text=”10 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอวังสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการออกพรรษา ถวายพุทธบูชา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ คณะผู้บริหาร พนักงาน ประชาชนตำบลวังสมบูรณ์และใกล้เคียง ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดเขาลาน หมู่ที่ 3 บ้านไร่สามศรี ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว” css_animation=”appear”]

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดวังสมบูรณ์

[vc_mybloquotes type_list=”iconic-quote” custom_text=”6 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ เป็นประธานในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ณ วัดวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียง” css_animation=”appear”]