โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ประจำปี 2560

[vc_mybloquotes type_list=”iconic-quote” custom_text=”19 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายนรเสฐ ศรีตะพัสโส นายอำเภอวังสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ประจำปี 2560 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ณ หมู่ที่ 10 บ้านวังสุริยา ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว” css_animation=”appear”]