โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560

[vc_mybloquotes type_list=”iconic-quote” custom_text=”3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอวังสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๐ โดยนายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว” css_animation=”appear”]