โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

[vc_mybloquotes type_list=”iconic-quote” custom_text=”13 กรกฎาคม 2560 นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอวังสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว” css_animation=”appear”]