ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดวังสมบูรณ์

[vc_mybloquotes type_list=”iconic-quote” custom_text=”6 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ เป็นประธานในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ณ วัดวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียง” css_animation=”appear”]