โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

28 ธันวาคม 2560
นายวรภัทร ขำสุวรรณ นายอำเภอวังสมบูรณ์
เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 พร้อมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ โดย นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ตลาดวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว