พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 13 ตุลาคม 2561

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ วัดวังสมบูรณ์ และ ร่วมพิะีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว