เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

โดย นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ และคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและวางพวงมาลาในวันดังกล่าว