โครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปี วันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ และ ชาวบ้านตำบลวังสมบูรณ์ร่วมสืบสารประเพณีออกกพรรษาทำบุญตักบาตรเทโวข้าวสารอาหารแห้งประจำปี ณ วัดเขาลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว