กิจกรรม”วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์