วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ท้องถิ่นอำเภอวังสมบูรณ์ ปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานอสม. ทุกหมู่ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปี2563 โดยมีปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสุนัขบ้าและวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน อสม.ทุกหมู่บ้าน เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ภายใต้การควบคุมและดูแลโดยปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์และได้มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำหมันสุนัขและแมวให้แก่ปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป