วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 นายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังสมบูรณ์ พร้อมด้วยนายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ ,นางนวรัตน์ พันธุ์เวช ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ นางสาวปราณี แจ้งโลก รองปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ,นายไพศาล พันธุวัฒนาเจริญ ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฮอล์เจลและชุดเครื่องนอน ให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอวังสมบูรณ์และโรงพยาบาลวังสมบูรณ์