นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย กรณีเกิด(วาตภัย)