วันอังคารที่ 11 ม.ค.65 นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์พร้อมผู้บริหารและผู้นำหมู่บ้าน
ร่วมเดินขอรับบริจาคทรัพย์และสิ่งของ “วันร่วมน้ำใจกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ. 2565
โดยมีนายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังสมบูรณ์ ร่วมรับบริจาคด้วย