วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ,หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ นายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังสมบูรณ์ ,นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย หมู่ที่8 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว