วันจันทร์ที่ 11เมษายน 2565 เวลา10.00น.
นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ได้ร่วมเปิดโครงการป้องกัอุบัตเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ บริเวณจุดตรวจ จุดบริการประชาชนหน้าตลาดวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว