วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ มอบหมายให้ นายเทียบ จารนัย ,นายนิพร ชินคำวงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์พร้อมด้วย นางสาวปราณี แจ้งโลก รองปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่เทศบาล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลวังสมบูรณ์