วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30น. นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ พร้อม คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ นางสาวปราณี แจ้งโลก รองปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชวนลูกเล่น) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 1 (บ้านวังสุริยา)