วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30น. นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ พร้อม คณะผู้บริหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ นางสาวปราณี แจ้งโลก รองปลัดเทศบาล นางพิกุล แก้วพลงาม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กองทุนหมู่บ้าน หมู่13 บ้านเขาแหลมใน