ที่ตั้งกองทุน

  • 334 หมู่ที่ 10 ถ.สระแก้ว-จันทบุรี
  • ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
  • 0 3724 7294-5
  • 0 3724 7294
  • contact@wangsomboon.go.th

วันและเวลาทำการ

  • จันทร์ - ศุกร์
  • (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • 08.30 - 16.30 น.