09-7106-4939
นายชาตรี สง่าพล
นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
09-0985-0907
นางนวรัตน์ พันธุเวช
ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
Slider

ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

กิจกรรมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปี2563

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปี 2562

สภากาแฟ อำเภอวังสมบูรณ์

การแข่งขันฬาต้านภัยยาเสพติดเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 11

กิจกรรม”วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปี วันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๑

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑