โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพตำบลวังสมบูรณ์
[18 กันยายน 2560] นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพตำบลวังสมบูรณ์ โดยชมรมออกกำลังกายตำบลวังสมบูรณ์ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
[21 กรกฎาคม 2560] นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอวังสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และร่วมเดินรณรงค์โครงการดังกล่าว พร้อมด้วย นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านคลองทราย และประชาชน ณ บริเวณตลาดวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
Data not found
Data not found
Data not found
Data not found