แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566

 

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 ITA

แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2565

รายงานติดตามประเมินผลแผน ปี 2563

แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ปี2564

แผนดำเนินงาน-ทต.วังสมบูรณ์-ประจำปี-2564-