แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนดำเนินงาน ทต.วังสมบูรณ์ ประจำปี 2567
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
666

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566รายงานแผนการดำเนินงานแบบใหม่ 66 ITA
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566
แผนดำเนินงาน ทต.วังสมบูรณ์ ประจำปี 2566
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566

 

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 ITA

แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2565

รายงานติดตามประเมินผลแผน ปี 2563

แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ปี2564

แผนดำเนินงาน-ทต.วังสมบูรณ์-ประจำปี-2564-