แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนดำเนินงาน ทต.วังสมบูรณ์ ประจำปี 2567
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
666

แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566

 

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 ITA

แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2565

รายงานติดตามประเมินผลแผน ปี 2563

แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ปี2564

แผนดำเนินงาน-ทต.วังสมบูรณ์-ประจำปี-2564-