ประกาศเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ดับเพลิงแบบมีถังน้ำในตัว)