ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลแบบหอถังเหล็กแชมเปญ จำนวน 5 แห่ง