ประกาศเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้)