ประกาศเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561