ประกาศเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายแบบยกเทท้าย)