ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ถังแชมเปญ 30 ลบ.ม.ที่ตั้งซอยสวนจันทร์รีสอร์ทหมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์ภู บ้านซับสิงโต ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

รวม7