ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ถังแชมเปญ 30 ลบ.ม.ที่ตั้งกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง หมู่ที่ 10 บ้านวังสุริยา ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

รวม10