ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านไร่สามศรี ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีตกลงราคา

คอนกรีต ม.3