ประกาศเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562