ประกาศเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยาง บ้านไร่สามศรี-บ้านคลองหวาย ม.3

1