ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอย2) หมู่ที่ 16 บ้านวังบริบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว