ประกาศเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ