วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ได้ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีนายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ บริเวณจุดตรวจ จุดบริการประชาชนหน้าตลาดวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว