วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
นายชาตรีสง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ คณะผู้บริหาร ,ประธานสภา ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ,ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอวังมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว