ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านโพธิ์เงิน-บ้านไทยอุดม หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพธิ์เงิน ตำบลวังสมบูรณ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidประกาศผู้ชนะ_merged (2)_compressed
ding)