วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565
นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมการแจกทรายอะเบทและพ่นหมอกควัน ภายใต้โครงการการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ตลาดวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านวังสมบูรณ์