วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ นางสาวปราณี แจ้งโลก รองปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมอบรมการขับเคลื่อนเครือข่ายไตรภาคี ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)ทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง ณ วัดวังสมบูรณ์