ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  แผนพัเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2567เพิ่มแผนพัฒนา (2566-2570) ฉบับที่ 1 (2567
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เพิ่มแผนพัฒนา (2566-2570) (ฉบับที่ 2)2 เพิ่มหมุดหมาย
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
เพิ่มแผนพัฒนา (2566-2570) (ฉบับที่ 1)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 

โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)ร่างแผนพัฒนา 5 ปี(2566-2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)

การประชาคมแผนพัฒนท้องถิ่น 2561-2565

[/vc_column][/vc_row]