ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ