ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิดระบบ CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สำหรับในเขตชุมชนเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ