ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองการศึกษา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ