ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พนักพิงขาเหล็ก สามารถปรับสูง – ต่ำ ได้ จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ