ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กสำหรับพนักงาน จำนวน 4 ตัว เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ