ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชนิดเก้าอี้พนักพิงขาเหล็ก สามารถปรับสูง – ต่ำ ได้ เพื่อใช้ในกองการศึกษา สังกัด เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ